hoofdpagina -> tony hartweger

project | tony hartweger

Biografisch project - stofontwikkeling

Tony Hartweger was een Oostenrijks-Nederlandse pianist, componist en entertainer. Hij bereikte tijdens leven in geheel Nederland grote populariteit, iedereen kende hem. In Oostenrijk werd hij dus in het openbaar helaas nooit echt gewaargeworden. Als componist van Weense liederen is hij thans in Oostenrijkse archieven bijna geheel onbekend.

Doelstelling van dit project is het fenomeen Tony Hartweger te onderzoeken en voor het grote publiek bekend maken. In verband daarmee word aan een boek en een film over Tony Hartweger en zijn tijd gedacht.

 

Contact:

Robert Hammel | office@multimediafilm.at

René Polanus | info@polanus.nl